กสทช. เคาะราคาคลื่น 1.7 หมื่นล้าน ทำ 5G

20679
กสทช.เคาะ5g

“กสทช.” ประกาศหลักเกณฑ์จัดสรรคลื่น 700 เมกะเฮิรตซ์ เปลี่ยนเป็น 3 ใบ ใบละ 10 เมกะเฮิรตซ์ ราคาใบละ 17,584 ล้านบาท กสทช. เคาะราคาคลื่น

5g

ที่สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการ กสทช. กล่าวว่า กสทช.ได้ทำร่างประกาศหลักเกณฑ์การจัดสรรคลื่นความถี่ 700 เมกะเฮิรตซ์ (694 – 700 เมกะเฮิรตซ์ ) เสร็จสิ้นแล้ว โดยจะเปิดจัดสรรรวม 30 เมกะเฮิรตซ์ แบ่งใบอนุญาตละ 10 เมกะเฮิรตซ์ จำนวน 3 ใบอนุญาต กำหนดราคาจัดสรรที่ใบละ 17,584 ล้านบาท

ทั้งนี้ ภายหลังประกาศร่างหลักเกณฑ์ฯ แล้วจะรับฟังความเห็นสาธารณะในวันที่ 22 พฤษภาคม 2562 ก่อนจะนำกลับมาเสนอบอร์ดกสทช.และประกาศในราชกิจการนุเบกษา However

อย่างไรก็ตาม วันที่ 19 มิถุนายน 2562 ผู้เข้าร่วมจัดสรรต้องนำเอกสารมายื่น ในช่วงเช้าที่สำนักงานกสทช. จากนั้นบอร์ดกสทช.จะพิจารณาคุณสมบัติ  หากผู้เข้ารับการจัดสรรเลือกชุดคลื่นความถี่เดียวกันให้ใช้วิธีจับสลาก เบื้องต้นราคาที่กำหนดน่าจะเป็นราคาที่เหมาะสมแล้วเชื่อว่าจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงราคาอีก  However

สำหรับโรดแมพการจัดสรรคลื่นความถี่ของกสทช. กำหนดให้คลื่น 700 เมกะเฮิรตซ์  ที่เหลือ 15 เมกะเฮิรตซ์  แบ่งเป็น 3 ใบๆละ 5 เมกะเฮิรตซ์  ราคา 8,792 ล้านบาท กำหนดจัดสรรให้แล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายน 2562 คลื่น 2600 เมกะเฮิรตซ์  (จำนวน 190 เมกะเฮิรตซ์ ) และคลื่น 26และ 28 เมกะเฮิรตซ์ จะมีการทำการประมูลแบบมัลติแบนด์ (ประมูลพร้อมกันไปสองย่าน)โดยจะมีการประมูลช่วงปลายปีนี้ คลื่น 1800 เมกะเฮิรตซ์ และ 700 เมกะเฮิรตซ์  ที่เหลืออยู่น่าจะมีการประมูลในเดือนเมษายน 2563 ต่อไป ส่วนย่าน 3,400 – 3,500 เมกะเฮิรตซ์  เนื่องจากคลื่นยังมีการใช้งานอยู่จึงยังไม่มีการกำหนดเวลาที่จะนำมาจัดสรร

#อีกมุม

ดูข่าวต้นฉบับ