ขนมไทยโบราณ หาทานยาก

634
ขนมไทยโบราณ หาทานยาก

ขนมไทยโบราณ หาทานยาก

ขนมไทยโบราณ สิ่งที่เป็นวัฒนธรรมของไทยอย่างหนึ่งที่สามารถสะท้อนความเป็นไทย คือ ขนมไทยโบราณ ซึ่งบางชนิดก็หาทานได้ยาก และอาจไม่มีใครทำเพราะขั้นตอนการทำค่อนข้างยุ่งยาก ดังนั้นขนมไทยจึงสะท้อนถึงขนบธรรมเนียมประเพณี ของคนไทย ได้อีทางหนึ่ง ซึ่งจะต้องมีความละเอียดละออ และพิธีพิถันกับขั้นตอนการทำ รวมถึงรสชาดของขนมหวาน ก็เป็นเอกลักษณ์ ของไทย หวาน มัน ดังนั้นเรามารู้จักหน้าตาขนมไทยหาทานยาก ว่ามีอะไรบ้าง

1. ขนมบุหลันดั้นเมฆ

ขนมไทยโบราณ หาทานยาก
ขนมบุหลันดั้นเมฆ

ขนมไทยโบราณ หาทานยาก

ขนมไทยโบราณ หาทานยาก

“บุหลันดั้นเมฆ”  เป็นขนมที่มีที่มาจากในวัง ได้รับแรงบันดาลใจมาจากเพลง “บุหลันลอยเลื่อน” อันเป็นเพลงพระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่ ๒  รูปลักษณ์จะคล้ายคลึงกับขนมน้ำดอกไม้ หากแต่สีสันจะเลียนแบบดวงจันทร์ที่ลองอยู่ท่าม กลางท้องฟ้า


2. ขนมชั้น

ขนมไทยโบราณ หาทานยาก
ขนมชั้น

ขนมไทยโบราณ หาทานยาก

“ขนมชั้น” มีรสชาติหวานละมุนลิ้น และมีกลิ่นหอมใบเตย  จัดเป็นขนมมงคลที่นิยมใช้ตามงานมงคลต่างๆ คนโบราณมีความเชื่อว่า หากสามารถทำได้ถึง ๙ ชั้น จะทำให้มีสิริมงคลก้าวหน้าและเจริญรุ่งเรือง


3. ขนมจ่ามงกุฎ (ดาราทอง หรือทองเอกกระจัง)

ขนมไทยโบราณ หาทานยาก
ขนมจ่ามงกุฎ
ขนมไทยโบราณ หาทานยาก
ขนม”ดาราทอง” หรือ “ทองเอกกระจัง” หรือ “จ่ามงกุฏ” ในปัจจุบัน ฐานกลีบจะไม่มีรอยหยัก

“จ่ามงกุฏ” จัดเป็นขนมในราชสำนัก ใช้สำหรับเครื่องเสวยถวายพระเจ้าแผ่นดินในอดีต มีมาตั้งแต่ร.๒ มีความหมายที่ดี หมายถึงหัวหน้าผู้เป็นใหญ่ จึงนิยมมอบให้กับผู้ที่ได้รับการยกย่องอย่างสูง


4. ขนมไทย : ทอง 9 มงคล

ขนมไทยโบราณ หาทานยาก
ขนมไทยมงคลตระกูลทอง หรือขนมทอง ๙ มงคล
ขนมไทยโบราณ หาทานยาก
ทองหยิบ ทองหยอด หนึ่งในขนมทองเก้ามงคล

ขนมไทยโบราณ หาทานยากขนมไทยโบราณ หาทานยาก

ขนมไทยโบราณ หาทานยาก

ขนมไทยโบราณ หาทานยาก

ขนมไทยโบราณ หาทานยาก

ขนมไทยมงคลตระกูลทอง หรือ ขนมทอง ๙ มงคล จะประกอบไปด้วย
1.ทองหยิบ            2.ทองหยอด               3.ทองพลุ
4.ทองเอก             5.ทองนพคุณ              6.ทองชมพูนุช
7.ทองม้วน            8.ทองทัต                   9.ทองอัฐ
เหมาะสำหรับจัดเป็นกระเช้าอวยพรปีใหม่ หรือใช้ในเทศกาลงานมงคลต่างๆ เป็นขนมไทยที่รูปทรงงดงามตามแบบศิลปะไทย ความหมายก็มีความเป็นสิริมงคลมากๆ


5. ขนมเสน่ห์จันทร์

ขนมไทยโบราณ หาทานยาก
ขนมเสน่ห์จันทร์

ขนมไทยโบราณ หาทานยาก

ขนมเสน่ห์จันทร์ จะทำให้เป็นคนมีเสน่ห์ มีแต่คนนิยมรักใคร่ รูปทรงคล้ายผลของลูกจันทน์


6. ขนมกลีบลำดวน

ขนมไทยโบราณ หาทานยาก
ขนมกลีบลำดวน

ขนมกลีบลำดวน ขนมไทยอีกชนิดหนึ่งที่มีความเป็นเอกลักษณ์ของตัวเอง กล่าวคือรูปทรงที่คล้ายกับกลีบของ ดอกลำดวน ที่สำคัญรสชาติที่หวานหอมเทียนอบเป็นอย่างมาก


7. ขนมกระเช้าสีดา

ขนมไทยโบราณ หาทานยาก
ขนมกระเช้าสีดา

ขนมกลีบลำดวน ขนมไทยอีกชนิดหนึ่งที่มีความเป็นเอกลักษณ์ของตัวเอง กล่าวคือรูปทรงที่คล้ายกับกลีบของ ดอกลำดวน ที่สำคัญรสชาติที่หวานหอมเทียนอบเป็นอย่างมาก


8. ขนมสัมปันนี

ขนมไทยโบราณ หาทานยาก
ขนมสัมปันนี

ขนมไทยโบราณ หาทานยาก

ขนมสัมปันนี ขนมชนิดนี้มีการบันทึกว่ามาจากท้าวทองกีบม้า หรือท่านผู้หญิงของฟอลคอน ในปี ๒๖๖๒
ปัจจุบันมีสัมปันนี ๒ สูตรคือสูตรกรอบอร่อย และสูตรนุ่มละมุนลิ้นแบบไม่ต้องอบ


9. ขนมลืมกลืน

ขนมไทยโบราณ หาทานยาก
ขนมลืมกลืน

ขนมไทยโบราณ หาทานยาก

สุดท้ายนี้หวังว่าทุกท่านจะเป็นส่วนหนึ่งของการอนุรักษ์วัฒนธรรม โดยการร่วมให้การสนับสนุนขนมไทย ซึ่งปัจจุบันนี้ จะหาทานได้ยากครับ
ที่มา M THAI
EEKMUM