ทูลกระหม่อมทรงโพสต์ภาพ ในงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

402

ทูลกระหม่อมทรงโพสต์ภาพ ในงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
ทรงสวมกอดสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว-ทรงเซลฟี่คู่พระเทพฯ ในงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

ทูลกระหม่อมทรงโพสต์ภาพ ในงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พสกนิกรปลื้มปีติ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงโพสต์ภาพในอินสตาแกรมส่วนพระองค์เป็นภาพขณะทรงสวมกอดสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และภาพที่ทรงฉายเซลฟี่ร่วมกับสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม บรมราชกุมารี ในพระที่นั่งไพศาลทักษิณ พร้อมเขียนข้อความว่า “พระราชพิธีบรมราชาภิเษก

ทูลกระหม่อมทรงโพสต์ภาพ ในงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
ทูลกระหม่อมทรงโพสต์ภาพ ในงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ทรงสวมกอดสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว-ทรงเซลฟี่คู่พระเทพฯ ในงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

ขอบคุณข้อมูล
//eekmum