ประวัติศาสตร์ มหาวิหารนอเทรอดาม (Notre-dame de Paris) ที่โลกอยากเก็บรักษา

531
มหาวิหารนอเทรอดาม

จากเหตุการณ์ไฟไหม้มหาวิหารในฝรั่งเศสไม่นานนี้ ผมเลยมีเกร็ดประวัติศาสตร์มาเล่าให้ฟังครับ

เมื่อคืนตอนช่วงดึกในขณะที่คนเล่นสงกรานต์กันอยู่คืน

ข่าวที่โด่งดังที่สุดจากคืนนั้นคือข่าวเหตุการ์ณไฟไหม้มหาวิหารนอเทรอดาม (Notre-dame de Paris)

สาเหตุหลักที่มีข่าวที่ใหญ่โตเช่นนี้ เพราะมหาวิหารนี้ได้เก็บวัตถุศักดิ์สิทธิ์ของศาสนาคริสต์ที่สำคัญอยู่ 3 ชิ้น คือ 1. มงกุฎหนามศักดิ์สิทธิ์ 2. ตะปูศักดิ์สิทธิ์ และ 3. เศษเสี้ยวของไม้กางเขนองค์จริง

พิธีทางศาสนา (Ritual)

วัตถุทั้ง 3 ชิ้นนี้จัดอยู่ในหมวดหายากสุด ๆ (Super rare items) ที่เรียกว่า (First class relics) เพราะมันคือวัตถุที่สัมผัสโดนตัวพระเยซู “โดยตรง” อายุก็ประมาณ 2,000 กว่าปี

หน้าต่างประดับกระจกสี (stained glass)

ในมหาวิหารนี้จารึกในประวัติศาสตร์ชั้นเอก โดยออกแบบสถาปัตยกรรม แบบกอธิคที่สวยงามทั้งภายนอก-ภายใน มีหน้าต่างประดับกระจกสีที่เป็นเอกลักษณ์ได้รับอิทธิพลจากศิลปะแบบแนทเชอราลลิสม์ ทำให้แตกต่างจากศิลปะโรมาเนสก์ที่สร้างก่อนหน้านั้น มีผลงานแกะสลักวิจิตรสวยงามเกี่ยวกับศาสนาและวัฒนธรรมในทางประวัติศาสตร์ ในแต่ละปีดึงดูดนักท่องเที่ยวมากมายจากทั่วทุกมุมโลก และเป็นอีกสถานที่ท่องเที่ยวของฝรั่งเศษเมื่อมาแล้วไม่ได้เข้าไปเหมือนกับว่ามาไม่ถึง

ศิลปะผนัง

มหาวิหารนอเทรอดามเริ่มสร้างเมื่อ ค.ศ. 1163 เสร็จ ค.ศ.1345 ร่วมเวลาสร้างทั้งหมด 182 ปี แต่ทั้งหมดนี้ไม่ได้แปลว่ามหาวิหารนี้จะสมบูรณ์แบบ เพราะต่อจากปีเดียวกันก็ได้มีการต่อเติมทั้งเสริมความแข็งแรง แก้ไขภายใน และตกแต่งใหม่

การ์กอยล์ หรือ Stryge นั่งอยู่บนยอดอาคาร

จะเห็นได้ว่า อายุของมหาวิหารมีอายุราวๆ 850 ปี ในทางประวัติศาสตร์ถือเป็นสมบัติของโลกที่มีผลต่อการศึกษาและนำมาอ้างอิงได้หลายหลายแขนง และวัตถุศักดิ์สิทธิ์ที่สำคัญในทางศาสนาคริสต์

วงกลมลายรูปดอกกุหลาบ (rosette) เป็นเอกลักษณ์ของมหาวิหารนอเทรอดาม

**ประวัติศาสตร์ไม่ใช่เพียงแค่อดีต แต่ยังเป็นสิ่งที่สะท้อนให้เห็นรากฐานที่เป็นในอยู่ในปัจจุบัน**

รูปภายนอกของมหาวิหารนอเทรอดาม