ประวัติ หลวงพ่อสุด วัดกาหลง สุดยอดเกจิสมุทรสาคร

7717

ประวัติ หลวงพ่อสุด วัดกาหลง สุดยอดเกจิสมุทรสาคร

ประวัติ หลวงพ่อสุด วัดกาหลง
หลวงพ่อสุด วัดกาหลง

        ประวัติ หลวงพ่อสุด วัดกาหลง พระครูสมุทรธรรมสุนทร (สุด สิริธโร) หรือหลวงพ่อสุด เกจิแห่งสมุทรสาคร  ท่านเป็นเกจิอาจารย์ชื่อดังแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ที่เป็นที่นับถือของชาวสมุทรสาคร แล้วท่านยังเป็นเจ้าของยันต์ตะกร้อที่ทำให้อยู่ยงกระพันด้วย ได้รับการขนานนามว่าเป็นอาจารย์ของจอมโจรตี๋ใหญ่ 

หลวงพ่อสุด วัดกาหลง หลวงพ่อสุดวัดกาหลง ท่านเป็นชาว อำเภอ พนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด เกิดวันที่ 7 พฤษภาคม 2445 ตรงกับวันพุธ ขึ้น 1 ค่ำ เดือน 6 ปีขาน บ้านค้อใหญ่ ตำบลคำไฮ อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด มีพี่น้อง 3 คน

ต่อมาเมื่ออายุ 16 ปี หลวงพ่อได้บรรพชาเป็นสามเณรเมื่อวันที่ 16 เมษายน พ.ศ. 2461 ที่วัดกลางพนมไพร อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด

ตอนที่ท่านไปศึกษาหาความรู้ทางพระพุทธศาสนาและวิชาอาคมในที่ต่างๆ จากพระอาจารย์หลายท่าน อาทิ หลวงปู่เม้า วัดกลางพนมไพร (วัดกลางอุดมเวทย์ อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด ในปัจจุบัน) (พระที่บวชให้ท่านในสมัยตอนเป็นเณร)

หลวงพ่อรุ่ง วัดท่ากระบือ(สำหรับหลวงพ่อรุ่ง ในปี 2484 หลวงพ่อสุดเป็นเจ้าคณะตำบล หลวงพ่อรุ่งได้จัดเหรียญรุ่นแรกของท่านหลวงพ่อสุดได้อยุ่ในการร่วมสร้าง เหรียญนี้ด้วยเช่นกัน)

หลวงพ่อคง วัดบางกระพ้อม (เป็นพระที่หลวงพ่อสุดนับถือมาก) เป็นต้น ในสมัยที่หลวงพ่อสุดนั้นยังมีสังขารอยู่ท่านได้ร่วมกิจนิมนต์ หลายพิธีไม่ต่ำกว่า 100 ครั้ง หรือมากกว่า เช่นพิธี ปลุกเสกพระพุทธ 25 ศตวรรษ และในทางหนึ่งท่านคือผู้เมตตา ให้ของขลังแก่ตี๋ใหญ่ จอมโจรชื่อดัง ในช่วงปี 251 กว่า -2524

ประวัติ หลวงพ่อสุด วัดกาหลง
หลวงพ่อสุด วัดกาหลง

ประวัติ  ด้านการปกครอง
พ.ศ. 2478 เป็นเจ้าอาวาสวัดกาหลง
พ.ศ. 2479เป็นเจ้าคณะหมวด
พ.ศ. 2484เป็นเจ้าคณะตำบล
พ.ศ. 2495เป็นสาธารณูปการอำเภอ

ประวัติ  ด้านการศึกษา
พ.ศ. 2482เป็นผู้อุปการะโรงเรียนวัดกาหลง
พ.ศ. 2485 เป็นครูสอนพระปริยัติธรรม
พ.ศ. 2495 เป็นกรรมการการตรวจธรรมสนามหลวง

ประวัติ  ด้านสมณศักดิ์
พ.ศ. 2490 เป็นพระครูสัญญบัตร ชั้นตรี
พ.ศ. 2511 เป็นพระครูสัญญบัตร ชั้นโท
พ.ศ. 2517 เป็นพระครูสัญญบัตรชั้นเอก

#eekmum