วัดพระธาตุสวี ของดีเมืองชุมพร นักท่องเที่ยวต้องไม่พลาด

947

วัดพระธาตุสวี เป็นวัดสำคัญอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดชุมพรที่นักท่องเที่ยวต้องไม่พลาดเดินทางมากราบไหว้ขอพร

วัดพระธาตุสวี
พระธาตุสวี

วัดพระธาตุสวี เป็นพระธาตุเก่าแก่องค์ใหญ่อายุกว่า 700 ปี ลักษณะเป็นเจดีย์ศรีทอง ทรงระฆังคว่ำ สูงประมาณ 70 เมตร สันนิษฐานว่า สร้างในสมัยอยุธยา ภายในบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ เป็นที่สักการะของชาวสวีและชาวบ้านในจังหวัดใกล้เคียง
นอกจากนั้นยังมีตามตำนานเล่าเกี่ยวกับพระธาตุสวีว่า พระเจ้าศรีธรรมาโศกราช เสด็จยกทัพมาพักรี้พลอยู่ในเขตอำเภอสวี ได้พบเหตุการณ์ประหลาด คือ มีกาเผือกและกาอื่น ๆ จับกลุ่มส่งเสียงร้องเหนือกองอิฐปรักหักพัง จึงรับสั่งให้รื้อเศษอิฐที่หักพังทับถมกันออก พบฐานพระเจดีย์ใหญ่ และเมื่อขุดลึกลงไปพบผอบบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ จึงโปรดให้สร้างเจดีย์ขึ้นใหม่แทนเจดีย์องค์เดิม สันนิษฐานว่า สร้างขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธยา กระทั่งปี พ.ศ.2459 ได้มีการบูรณะครั้งใหญ่ โดยการสร้างพระธาตุครอบเจดีย์องค์เดิม ส่วนด้านหน้า พระธาตุสวีติดกับแม่น้ำสวีมีศาลเจ้าภายในเป็นรูปปั้นคนนั่งขนาดเท่าคนจริง ชาวอำเภอสวีเรียกว่า ศาลพระเสื้อเมือง ซึ่งชาวบ้านให้ความเคารพนับถือกันมาก

วัดพระธาตุสวี

        พระบรมธาตุสวี ประดิษฐานอยู่ ณ วัดพระบรมธาตุสวี หมู่ที่ ๑ ตำบลสวี อำเภอสวี จังหวัดชุมพร ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานแห่งหนึ่งในจังหวัดชุมพร

สถานที่ท่องเที่ยวอื่นของจังหวัดชุมพรที่ไม่ควรพลาด
จุดชมวิวเขาดินสอ อันซีนแดนใต้ จ.ชุมพร
เกาะง่ามใหญ่ ง่ามน้อย จ.ชุมพร
หาดทุ่งวัวแล่น จ.ชุมพร