สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ แห่งภาคใต้

659
สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ แห่งภาคใต้

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ แห่งภาคใต้

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ แห่งภาคใต้ ไม่ไปไม่รู้..ประวัติศาตร์และศิลปะวัฒนธรรมของสุราษฎร์ 2 แห่งที่น่าค้นหา จากโบราณสถานอันศักดิ์สิทธิ์ที่เคารพบูชาของภาคใต้ คือวัดพระบรมธาตุไชยาราชวรวิหาร และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ไชยาจ.สุราษฎร์ธานี

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ แห่งภาคใต้

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ แห่งภาคใต้

หลักฐานที่ยืนยันถึงอาณาจักรศรีวิชัยอายุไม่ต่ำกว่า 1200 ปี จังหวัดสุราษฎร์ธานีได้ใช้ภาพของ เจดีย์พระบรมธาตุนี้เป็นสัญลักษณ์ในดวงตราประจำจังหวัด และเป็นสัญลักษณ์ในธงประจำกอง และผ้าพันคอลูกเสือด้วย ซึ่งถือกันว่าถ้าใครไปเที่ยวจังหวัดสุราษฎร์ธานี หากไม่ได้ไปนมัสการ พระบรมธาตุไชยาแล้วก็เหมือนกับยังไปไม่ถึงจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ที่มาข้อมูลและภาพ ธรรมะไทย

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ แห่งภาคใต้
ทางทิศตะวันออกของวัดพระบรมธาตุไชยาราชวรวิหาร

อีกที่หนึ่ง พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ไชยา อยู่ในพื้นที่วัดพระบรมธาตุไชยาราชวรวิหาร

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ไชยาพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ไชยา สังกัดสำนักศิลปากรที่ 14 นครศรีธรรมราช กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม ตั้งอยู่ที่ ตำบลเวียง อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี อยู่ในพื้นที่วัดพระบรมธาตุไชยาราชวรวิหาร ทางทิศตะวันออกของวัดพระบรมธาตุไชยาราชวรวิหาร จัดเป็นพิพิธภัณฑสถานประเภทประวัติศาสตร์ศิลปะและโบราณคดี มีหน้าที่ในการเก็บรักษาโบราณวัตถุ และศิลปวัตถุ อันเป็นทรัพย์สินของแผ่นดินและให้บริการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ แห่งภาคใต้
เก็บรักษาโบราณวัตถุ และศิลปวัตถุ อันเป็นทรัพย์สินของแผ่นดิน

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ แห่งภาคใต้

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ แห่งภาคใต้
เก็บรักษาโบราณวัตถุ และศิลปวัตถุ อันเป็นทรัพย์สินของแผ่นดิน

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ แห่งภาคใต้

สุดท้ายนี้ถ้าท่านไม่ได้ไป สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ แห่งภาคใต้ ไม่ไปไม่รู้..ประวัติศาตร์และศิลปะวัฒนธรรมของสุราษฎร์ ท่านจะถือว่ามาไม่ถึงสุราษฎร์นะจ๊ะ…

ที่มาข้อมูลและภาพ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ไชยา

EEKMUM