อดีตภาพเก่า พระราชพิธีบรมราชาภิเษก

648
อดีตภาพเก่า พระราชพิธีบรมราชาภิเษก

อดีตภาพเก่า พระราชพิธีบรมราชาภิเษก

อดีตภาพเก่า พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ประวัติศาสตร์เป็นเหมือนเครื่องบันทึกและ บอกเล่าเรื่องราวพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ให้กับประชาชนและนักศึกษาที่มีความสนใจได้ศึกษาและเรียนรู้และประเพณี วัฒนธรรม ต่างๆ ประวัตศาสตร์ผ่านประมวลภาพ อดีตภาพเก่า พระราชพิธีบรมราชาภิเษก

ประมวลภาพพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ในอดีตที่นำมาให้ศึกษาในครั้งนี้สามารถช่วยให้เราเชื่อมต่อวัฒนธรรม ประเพณี และเรื่องเล่าต่างได้อดีตภาพเก่า พระราชพิธีบรมราชาภิเษก

อดีตภาพเก่า พระราชพิธีบรมราชาภิเษก

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ประทับพระราชอาสน์ ณ พระที่นั่งบรมพิมาน ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกสมโภช พ.ศ. 2454

อดีตภาพเก่า พระราชพิธีบรมราชาภิเษก
(ภาพจาก หนังสือพระราชพิธีบรมราชาภิเษก)

พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อคราวพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2394

อดีตภาพเก่า พระราชพิธีบรมราชาภิเษก
(ภาพจาก หนังสือพระราชพิธีบรมราชาภิเษก)

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อคราวพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2411

อดีตภาพเก่า พระราชพิธีบรมราชาภิเษก
(ภาพจาก หนังสือพระราชพิธีบรมราชาภิเษก)

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อคราวพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2416 เมื่อทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 20 พรรษา ทรงบรรลุพระราชนิติภาวะแล้ว

อดีตภาพเก่า พระราชพิธีบรมราชาภิเษก
(ภาพจาก หนังสือพระราชพิธีบรมราชาภิเษก)

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อคราวพระราชพิธีบรมราชาภิเษกสมโภช พุทธศักราช 2454

อดีตภาพเก่า พระราชพิธีบรมราชาภิเษก
(ภาพจาก หนังสือพระราชพิธีบรมราชาภิเษก)

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เมื่อคราวพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2493 

อดีตภาพเก่า พระราชพิธีบรมราชาภิเษก
อดีตภาพเก่า พระราชพิธีบรมราชาภิเษก

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ประทับพระราชอาสน์ ณ พระที่นั่งบรมพิมาน ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกสมโภช พ.ศ. 2454

อดีตภาพเก่า พระราชพิธีบรมราชาภิเษก

                     พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ประทับบนพระที่นั่งพุดตานกาญจนสิงหาสน์                            นพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ. 2468

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ประทับพระที่นั่งราชยานพุดตานทอง เสด็จพระราชดำเนินโดยกระบวนราบใหญ่กลับจากวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ไปยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท

อดีตภาพเก่า พระราชพิธีบรมราชาภิเษก

ขบวนพระราชอิสริยยศเชิญพระสุพรรณบัฏ ดวงพระบรมราชสมภพ และพระราชลัญจกรประจำรัชกาล

ทรงเครื่องบรมขัตติยราชภูษิตาภรณ์ เสด็จออกจากหอพระสุลาลัยพิมานไปยังพระที่นั่งไพศาลทักษิณ

 

ที่มา silpa-mag.com

EEKMUM