เชียงคาน ผีขนน้ำ บ้านนาซ่าว

860
เชียงคาน ผีขนน้ำ บ้านนาซ่าว

เชียงคาน ผีขนน้ำ บ้านนาซ่าว
เป็นการขอฝน ในวิถีชีวิตเกษตรกรรม

เชียงคาน ผีขนน้ำ บ้านนาซ่าว เป็นการขอฝน ในวิถีชีวิตเกษตรกรรม งานประเพณีผีขนน้ำเป็นงานบุญเดือนหก ถือเป็นงานประจำปีของชาวบ้านตำบลนาซ่าว อ.เชียงคาน จ.เลย จัดขึ้นมาเพื่อ เป็นการขอฝน ในวิถีชีวิตเกษตรกรรมที่สืบทอดกันมากว่า 300 ปี  ความเดิมชาวบ้านนาซ่าว เป็นคนไทยพวน อพยพมาจากฝั่งซ้ายของแม่น้ำโขง มาตั้งหลักแหล่งทำเกษตรกรรมที่ นาซำหว้า แล้วขยายชุมชนมาที่บ้านสองโนน  แก่นของความเชื่อของประเพณีท้องถิ่นที่นี่คือการ นับถือผี  โดยมีศูนย์กลางอยู่ที่ “เจ้าปู่” ในศาลเจ้าปู่นาซ่าว บริเวณปากทางหมู่บ้านใกล้กับวัดโพธิ์ศรี ในพิธีกรรมจะมีการเชิญวิญญาณเจ้าปู่มาเข้าร่างทรง เพื่อมาสื่อสารกับผีขนน้ำ ซึ่งก็คือชาวบ้านที่แต่งกายเป็นวิญญาณของวัวควาย ที่คอยติดตามผู้คนไปตักน้ำหาฟืนในขณะที่เดินผ่านห้วยหนองคลองบึง  พิธีนี้อีกนัยหนึ่งก็คือการรำลึกถึงบุญคุณวัวควายที่เป็นแรงงานช่วยทำนา เป็นอีกประเพณีของชาว

เชียงคาน ผีขนน้ำ บ้านนาซ่าว
งานบุญเดือนหกเป็นการขอฝนในวิถีชีวิตเกษตรกรรม

จุดเด่นของผีขนน้ำอยู่ที่หน้ากากไม้  ไม้ที่นำมาใช้คือไม้ต้นนุ่น(ต้นงิ้ว) และไม้พญาสัตบรรณ(ต้นตีนเป็ด) มีการเขียนลวดลายสวยงาม ลายโบราณที่นำมาใช้ชื่อว่า ลายบัวเครือและลายผักแว่น หน้ากากมีการวาดให้หน้าคล้ายวัวควาย ตาโต จมูกโต ฟันใหญ่ ปากมีรอยยิ้ม การแต่งเป็นผีขนน้ำ สามารถแต่งเป็นผีขนน้ำได้ทุกเพศทุกวัย  ผีขนน้ำยังเรียกอีกชื่อว่า แมงหน้างาม

เชียงคาน ผีขนน้ำ บ้านนาซ่าว
งานบุญเดือนหกเป็นการขอฝนในวิถีชีวิตเกษตรกรรม
เชียงคาน ผีขนน้ำ บ้านนาซ่าว
งานบุญเดือนหกเป็นการขอฝนในวิถีชีวิตเกษตรกรรม

เชียงคาน ผีขนน้ำ บ้านนาซ่าว

มีเรื่องเล่าว่าวิญญาณวัวควายที่ตามชาวบ้านเข้าหมู่บ้านมา ได้ทิ้งร่องรอยไว้เป็นขนสัตว์กับเสียงกระดึงที่ไม่สามารถมองเห็นตัว สมัยก่อนจึงเรียกกันว่า “ผีขนวัว ผีขนควาย” พอเป็นการละเล่นก็เรียกว่า การละเล่นผีขน  หลังจากการละเล่นนี้ ฝนมักจะตกทุกครั้ง จึงเป็นที่มาของคำว่า “ผีขนน้ำ”

ในปีนี้ ก็มีพิธีเปิดเหล่าผีขนน้ำส่วนหนึ่งจะทำการแสดง ถ่ายทอดเรื่องราวความเป็นมาของการกำเนิดประเพณีผีขนน้ำ และออกรวมตัวเพื่อเดินขบวน โดยก็จะมีจุดนัดหมายตามที่กำหนดไว้แล้วออกเดินขบวนแห่

เชียงคาน ผีขนน้ำ บ้านนาซ่าว

สร้างความคึกคักให้กับชาวบ้านที่นี่ และแสดงให้เห็นถึงการอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของชาวเชียงคาน ทำให้เริ่มมีนักท่องเที่ยวให้ความสนใจงานนี้มากขึ้น

ศูนย์วัฒนธรรมบ้านนาซ่าว  โทร. 0 4285 5132
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย www.tourismthailand.org
หรือ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย  สำนักงานเลย
โทรศัพท์ 042 – 812812 , 042 – 811405 www.tourismthailand.org/loei

ที่มา edtguide

EKKMUM