เส้นทางจราจรพระราชพิธีบรมราชาภิเษกสําหรับประชาชน

416

เส้นทางจราจรพระราชพิธีบรมราชาภิเษกสําหรับประชาชน

เส้นทางจราจรพระราชพิธีบรมราชาภิเษกสําหรับประชาชน กองบัญชาการตำรวจนครบาล แนะนําใช้เดินทางรอบพื้นที่รองรับการจัดพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
ในวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒

กองบัญชาการตำรวจนครบาล แนะนําเส้นทางจราจรสําหรับประชาชนใช้เดินทางรอบพื้นที่รองรับการจัดพระราชพิธีบรมราชาภิเษกในวันที่…

โพสต์โดย พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช๒๕๖๒ เมื่อ วันเสาร์ที่ 4 พฤษภาคม 2019

เส้นทางจราจรพระราชพิธีบรมราชาภิเษกสําหรับประชาชน

เส้นทางจราจรพระราชพิธีบรมราชาภิเษกสําหรับประชาชน
เส้นทางจราจรพระราชพิธีบรมราชาภิเษกสําหรับประชาชน

 

ติดตามรายละเอียดได้ที่

//eekmum